Типові формуляри для прохань про диспензи чи дозволи

ФОРМУЛЯР № 1

 

ПРОХАННЯ ПРО ВИЗНАННЯ ВІЛЬНОГО СТАНУ І ДОЗВІЛ ЦИВІЛЬНО РОЗЛУЧЕНІЙ ОСОБІ НА УКЛАДЕННЯ ЦЕРКОВНОГО ПОДРУЖЖЯ

 

(Дата) ......................................

Парафія ......................

Адреса ........................

№ Прот. ......................

Єпархіальна курія

єпархії (екзархату) ....................................

в ..................................................................

 

наречений                           наречена

 

Прізвище та ім’я .................................................................................................................

Цивільний стан ....................................................................................................................

Віровизнання ........................................................................................................................

Дата народження .................................................................................................................

Адреса ....................................................................................................................................

Парафія ..................................................................................................................................

 

Наречені прагнуть прийняти святе таїнство Подружжя, але на перешкоді стоїть факт укладення нареченим (нареченою) попереднього шлюбу згідно з сімейним законодавством із

..................................................................................................................................... (дата) ………….............................................................................................................................. в РАГСі .....................................................................................................................................

Шлюб згідно з сімейним законодавством не був підтверджений таїнством Подружжя і розірваний вироком цивільного суду в ........................................................................................................ (дата)……………….. (№ акту) ..................................................................................................................................

Документи та заяви засвідчують, що зв’язок цей не був узаконений згідно з ККСЦ кан. 843–852, а також при укладанні попереднього шлюбу згідно з сімейним законодавством зацікавлена сторона не просила диспензи від канонічної форми вінчання (кан. 835 ККСЦ).

На підтвердження свого вільного стану сторона представила:


 1. Свідоцтво про хрещення і миропомазання.
 2. Вирок цивільного суду про розірвання шлюбу згідно з сімейним законодавством.
 3. Особисте зізнання про свій вільний стан.
 4. Покази свідків.

 

Прошу визнати вільний стан особи (позивача) і надати дозвіл для уділення святого таїнства Подружжя.

Протокол душпастирсько-канонічних розмов із нареченими перед прийняттям святого таїнства Подружжя складений, необхідні документи зібрані. Канонічних перешкод не виявлено.

.......................................................

печатка і підпис душпастиря

Додаток

Копія вироку цивільного суду про розірвання шлюбу.

Копія заяви сторони і свідків.

 

 

ФОРМУЛЯР № 2

 

ПРОХАННЯ ПРО ДОЗВІЛ БЛАГОСЛОВИТИ ПОДРУЖЖЯ НЕОСІЛИХ

(кан. 789, п. 1 ККСЦ)

(дата) ......................................

Парафія ..............................................

Адреса .................................................

№ Прот. .............................................

Єпархіальна курія

єпархії (екзархату)....................................

в ..................................................................

 

наречений                 наречена

Прізвище та ім’я..................................................................................................................

Цивільний стан ....................................................................................................................

Віровизнання ........................................................................................................................

Дата народження .................................................................................................................

Адреса ....................................................................................................................................

Парафія ..................................................................................................................................

 

Наречені прагнуть прийняти святе таїнство Подружжя.

За моїм посередництвом просять надати їм дозвіл на прийняття святого таїнства Подружжя, оскільки наречений (наречена) є особою неосілою (кан. 789, № 1 ККСЦ).

Причина*:

 1. Духовне добро сторін.
 2. Узаконення неправосильного подружжя (кан. 843–852 ККСЦ).
 3. Небезпека укладення неправосильного подружжя.
 4. Добро ще не народженої дитини.
 5. Інша .............................................

Протокол душпастирсько-канонічних розмов із нареченими перед прийняттям святого таїнства Подружжя складений, необхідні документи зібрані. Канонічних перешкод не виявлено.

 

.......................................................

печатка і підпис душпастиря

 

 

ФОРМУЛЯР № 3

 

ПРОХАННЯ ПРО ДОЗВІЛ БЛАГОСЛОВИТИ
ПОДРУЖЖЯ НАРЕЧЕНИХ, ЯКІ НЕ УКЛАДАЮТЬ ШЛЮБУ ЗГІДНО З СІМЕЙНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ
(кан. 789, п. 2 ККСЦ)

 

(Дата) ......................................

Парафія ......................

Адреса .........................

№ Прот. .......................

Єпархіальна курія

єпархії (екзархату) ....................................

в ..................................................................

 

наречений                           наречена

 

Прізвище та ім’я .................................................................................................................

Цивільний стан ....................................................................................................................

Віровизнання ........................................................................................................................

Дата народження .................................................................................................................

Адреса ....................................................................................................................................

Парафія ..................................................................................................................................

Наречені прагнуть прийняти святе таїнство Подружжя. За моїм посередництвом просять надати їм дозвіл на прийняття святого таїнства Подружжя, тому що найближчим часом не планують укладати шлюб згідно з сімейним законодавством.

Причина*:

 1. Духовне добро сторін.
 2. Небезпека укладення неправосильного подружжя.
 3. Добро ще не народженої дитини.
 4. Інша .............................................................................................................................

Протокол душпастирсько-канонічних розмов із нареченими перед прийняттям святого таїнства Подружжя складений, необхідні документи зібрані. Канонічних перешкод не виявлено.

.......................................................

печатка і підпис душпастиря

 

 

ФОРМУЛЯР № 4

 

ПРОХАННЯ ПРО ДОЗВІЛ БЛАГОСЛОВИТИ
ПОДРУЖЖЯ НЕПОВНОЛІТНІХ

(кан. 789, п. 2, п. 4 ККСЦ)

 

(Дата) ..................................

Парафія ......................

Адреса .........................

№ Прот. .......................

Єпархіальна курія

єпархії (екзархату)

........................................

в .......................................................................

 

наречений                           наречена

 

Прізвище та ім’я .................................................................................................................

Цивільний стан ....................................................................................................................

Дата народження .................................................................................................................

Адреса ....................................................................................................................................

Парафія ..................................................................................................................................

 

Наречені прагнуть прийняти святе таїнство Подружжя.

За моїм посередництвом просять надати їм дозвіл на прийняття святого таїнства Подружжя, незважаючи на неповноліття нареченого (нареченої).

Батьки нареченого (нареченої) письмово засвідчили дозвіл на прийняття святого таїнства Подружжя.

Причина*:

 1. Духовне добро сторін.
 2. Узаконення неправосильного подружжя (кан. 843–852 ККСЦ).
 3. Небезпека укладення неправосильного подружжя.
 4. Добро ще не народженої дитини.
 5. Інша .............................................................................................................................

Протокол душпастирсько-канонічних розмов із нареченими перед прийняттям святого таїнства Подружжя складений, необхідні документи зібрані. Канонічних перешкод не виявлено.

.......................................................

печатка і підпис душпастиря

 

 

ФОРМУЛЯР № 5

(Дата) ......................................

Парафія ..................................................

Адреса .....................................................

№ Прот. .................................................

 

 

ЗГОДА БАТЬКІВ
НА ПРИЙНЯТТЯ СВЯТОГО ТАЇНСТВА ПОДРУЖЖЯ НЕПОВНОЛІТНІМИ

(до 18 років) (кан. 789, п. 4 ККСЦ)

            У зв’язку iз запланованим подружжям між:

..............................................................., (дата народження), ….........………………….

і ..........................................................., (дата народження), …………….……………..

до парaфіяльної канцелярії зголосилися батьки (повноправні опікуни) нареченого (-ї):

 

БАТЬКО (ОПІКУН) ..........................................................................................................

вік ....................................................., віровизнання ..........................................................,

 

МАТИ (ОПІКУНКА) .........................................................................................................

вік ...................................................., віровизнання ...........................................................,

 

що проживають………....………………..……………………………………………………...................................................................................................................... і в моїй присутності, місцевого душпастиря, заявили:

 1. Про намір прийняття святого таїнства Подружжя нашим (нашою) неповнолітнім (неповнолітньою) сином (дочкою)………………………………… ............................................................від…………………………………….(дата).............................................................................................................................
 2. Причиною швидкого наміру прийняття святого таїнства Подружжя є ........................................................................................................................................
 3. Повідомляємо, що ми знаємо і не заперечуємо (заперечуємо)…………………… .................................................................................................................... про намір нашого (нашої) неповнолітнього (неповнолітньої) сина (дочки) прийняти святе таїнство Подружжя.

Окрім того, зобов’язуємося підтримувати молоде подружжя, а також по змозі в перші роки їхнього подружнього життя допомагати їм духовно і матеріально.

 

....................................

підпис батька

 

....................................

підпис матері

 

.......................................................

печатка і підпис душпастиря

УВАГА: Якщо хтось із батьків не погоджується на одруження неповнолітньої дитини, цей факт потрібно записати на зворотній стороні формуляра і вказати причину відмови.

 

 

ФОРМУЛЯР № 6

 

ПРОХАННЯ ПРО ДОЗВІЛ БЛАГОСЛОВИТИ ПОДРУЖЖЯ ОСОБИ, ЯКІЙ ЦЕРКОВНИЙ ВИРОК ЗАБОРОНЯЄ УКЛАДАТИ НОВЕ ПОДРУЖЖЯ

(кан. 789, п. 5 ККСЦ)

(Дата) ......................................

Парафія .........................................

Адреса .............................................

№ Прот. ........................................

Єпархіальна курія

єпархії (екзархату) …....................................

в .......................................................................

 

наречений                           наречена

Прізвище та ім’я .................................................................................................................

Цивільний стан ....................................................................................................................

Віровизнання ........................................................................................................................

Дата народження .................................................................................................................

Адреса ....................................................................................................................................

Парафія ..................................................................................................................................

 

Наречені прагнуть прийняти святе таїнство Подружжя.

Прошу надати мені дозвіл благословити це подружжя, тому що наречений (наречена) отримав (отримала) ствердження недійсності попереднього подружжя із забороною вступати в новий шлюб без дозволу місцевого єрарха.

Причина*:

 1. Духовне добро сторін.
 2. Узаконення неправосильного подружжя (кан. 843–852 ККСЦ).
 3. Небезпека укладення неправосильного подружжя.
 4. Добро ще не народженої дитини.
 5. Інша .........................................................................................................................

Протокол душпастирсько-канонічних розмов із нареченими перед прийняттям святого таїнства Подружжя складений, необхідні документи зібрані. Канонічних перешкод не виявлено.

.......................................................

печатка і підпис душпастиря

Додаток

Копія судового церковного вироку, яким стверджується недійсність подружжя.

 

 

ФОРМУЛЯР № 7

 

Парафія.........................................................                       дня .......................................

Адреса ........................................................

№ Прот. ......................................................

 

ПОДРУЖЖЯ КАТОЛИЦЬКОЇ СТОРОНИ
З НЕВІРУЮЧОЮ, НЕ ПРАКТИКУЮЧОЮ ОСОБОЮ АБО З ОСОБОЮ,
ЯКА ФОРМАЛЬНО ПОКИНУЛА КАТОЛИЦЬКУ ВІРУ*

(кан. 789, п. 6, кан. 814, кан. 815 ККСЦ)

 

1. Католицька сторона

Прізвище та ім’я .................................................................................................................

Ім’я батька ............................................................................................................................

Місце і дата народження ...................................................................................................

Віровизнання ........................................................................................................................

Професія ................................................................................................................................

Адреса ....................................................................................................................................

Урочисто заявляю, що я готовий (готова) відсторонити від себе небезпеку втрати віри, виконувати релігійні обов’язки і даю щиру обіцянку, що зроблю все, що в моїх силах, щоб усі діти були охрещені і виховані в Католицькій Церкві.

 

...........................................................

підпис доповідача

 

 

2. Друга сторона

Прізвище та ім’я .................................................................................................................

Ім’я батька ............................................................................................................................

Місце і дата народження ...................................................................................................

Віровизнання (ставлення до релігії) ……………......................………………………… ………….………….................................................................................................................

Професія ................................................................................................................................

Адреса ....................................................................................................................................

Поважаючи релігійні переконання нареченого (нареченої) згідно з власним сумлінням, зобов’язуюся в присутності свідків, що не буду перешкоджати йому (їй) зберігати віру, виконувати релігійні обов’язки і щоб усі діти були охрещені й виховані в Католицькій Церкві. Наше подружжя буде укладене відповідно до законних приписів Церкви.

 

...........................................................

підпис доповідача

...........................................................                       .......................................................

підпис свідків                                                           печатка і підпис душпастиря

 

 

ФОРМУЛЯР № 8

 

ПРОХАННЯ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ЦЕРКОВНИХ ПЕРЕШКОД

(кан. 795, § 1 ККСЦ)

(Дата) ..............................................

Парафія .........................................

Адреса ............................................

№ Прот. ........................................

Єпархіальна курія

єпархії (екзархату) ....................................

в ..................................................................

 

наречений                           наречена

 

Прізвище та ім’я .................................................................................................................

Цивільний стан ....................................................................................................................

Віровизнання ........................................................................................................................

Дата народження .................................................................................................................

Місце і дата хрещення ........................................................................................................

Адреса ....................................................................................................................................

Парафія ..................................................................................................................................

Наречені прагнуть прийняти святе таїнство Подружжя. Між ними виникає перешкода………………………………………………………………………...……… ……………….......................................................................................................................... За моїм посередництвом просять уділити їм звільнення від названої перешкоди.

Причина*:

 1. Духовне добро сторін.
 2. Узаконення неправосильного подружжя (кан. 843–852 ККСЦ).
 3. Небезпека укладення неправосильного подружжя.
 4. Добро ще не народженої дитини.
 5. Інша .............................................................................................................................

Протокол душпастирсько-канонічних розмов із нареченими перед прийняттям Святої Тайни Подружжя складений, необхідні документи зібрані. Інших канонічних перешкод не виявлено.

.......................................................

печатка і підпис душпастиря

 

 

ФОРМУЛЯР № 9

 

ПРОТОКОЛ ПРО УДІЛЕННЯ ПАРОХОМ (ІНШИМ СВЯЩЕНИКОМ) ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПЕРЕШКОДИ В РАЗІ НЕБЕЗПЕКИ СМЕРТІ

(кан. 796, § 2 ККСЦ)

 

Я нижчепідписаний, ............................................................................................... відвідуючи тяжкохворого (тяжкохвору) ………..............................................................., який (яка) проживає в ........................................................................................................... у незаконному подружжі з ............................................................................................, переконавшись, що укладення подружжя ― єдиний спосіб заспокоєння сумління хворого (хворої), згідно з постановою кан. 796, § 2 ККСЦ, уділив у зовнішній сфері звільнення від перешкоди

................................................................................................................................................., щоб сторони могли правомірно і дозволено прийняти святе таїнство Подружжя.

 

..............................................

підпис

 

....................... ........................

місцевість    дата

 

 

ФОРМУЛЯР № 10

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ІЄРАРХА МІСЦЯ ПРО УДІЛЕННЯ ПАРОХОМ (ІНШИМ СВЯЩЕНИКОМ) ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПЕРЕШКОДИ В РАЗІ НЕБЕЗПЕКИ СМЕРТІ (кан. 798 ККСЦ)

 

Згідно з постановою кан. 798 ККСЦ повідомляю, що (дата) …… .........................., відвідуючи тяжкохворого (тяжкохвору) .......................................,

який (яка) проживає в .......................................................................................................... у незаконному подружжі з ............................................................................................., і переконавшись, що укладення подружжя ― єдиний спосіб заспокоєння сумління хворого (хворої), згідно з постановою кан. 796, § 2 ККСЦ уділив у зовнішній сфері звільнення від перешкоди ................................................................, щоби сторони могли правомірно і дозволено прийняти святе таїнство Подружжя.

 

..............................................

підпис

 

........................ ........................

місцевість    дата

 

 

ФОРМУЛЯР № 11

 

ПРОХАННЯ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ
ВІД ПЕРЕШКОДИ В РАЗІ РІЗНИЦІ РЕЛІГІЇ

(кан. 803, § 1 ККСЦ)

 

                                                                                               (Дата) ......................................

Парафія ......................

Адреса ........................

№ Прот. .....................

Єпархіальна курія

єпархії (екзархату) ........................................

в .......................................................................

 

 

наречений                           наречена

 

Прізвище та ім’я .................................................................................................................

Цивільний стан ....................................................................................................................

Віровизнання (релігія) .......................................................................................................

Дата народження .................................................................................................................

Місце і дата хрещення ........................................................................................................

Адреса ....................................................................................................................................

Парафія ..................................................................................................................................

Наречені прагнуть прийняти святе таїнство Подружжя. Між ними виникає перешкода різниці віровизнання. Наречені склали передбачені церковним правом заяви (кан. 814 ККСЦ), а також були поінформовані про обов'язки в подружньому житті та про важливі ознаки католицького подружжя.

*          За моїм посередництвом просять про надання їм звільнення від вказаної перешкоди (якщо одна сторона є неохрещеною ― кан. 803 ККСЦ).*

*          Прошу Вашого дозволу благословити це подружжя (в інших випадках ― кан. 789 ККСЦ).*

 

Причина*:

 1. Духовне добро сторін.
 2. Узаконення неправосильного подружжя (кан. 843–852 ККСЦ).
 3. Небезпека укладення неправосильного подружжя.
 4. Добро ще не народженої дитини.
 5. Інша .............................................................................................................................

Протокол душпастирсько-канонічних розмов із нареченими перед прийняттям святого таїнства Подружжя складений, необхідні документи зібрані. Інших канонічних перешкод не виявлено.

 

.......................................................

печатка і підпис душпастиря

 

Додаток. Копія заяви сторін (формуляр № 12).

--------------------------------------------------------------

 • Непотрібне викреслити

 

 

ФОРМУЛЯР № 12

 

Парафія ...................................................................           (Дата)........................................

Адреса ......................................................................

№ Прот. ....................................................................

 

МІШАНІ ПОДРУЖЖЯ

заява і присяга наречених*

(кан. 803, § 3, кан. 814, кан. 815 ККСЦ)

1. Католицька сторона

Урочисто заявляю, що я готовий (готова) відсторонити від себе небезпеку втрати віри, виконувати релігійні обов’язки і даю щиру обіцянку, що зроблю все, що в моїх силах, щоб усі діти були охрещені й виховані в Католицькій Церкві.

Прізвище та ім’я .................................................................................................................

Ім’я батька ............................................................................................................................

Місце і дата народження ...................................................................................................

Віровизнання ........................................................................................................................

Професія ................................................................................................................................

Адреса ....................................................................................................................................

 

.........................................................

підпис доповідача

 

2. Некатолицька сторона

Заявляю, що я був (була) своєчасно повідомленим (повідомлена) про обіцянки, які дала католицька сторона. Я свідомий (свідома) змісту обіцянки і зобов’язань нареченого (нареченої).

Прізвище та ім’я..................................................................................................................

Ім’я батька ............................................................................................................................

Місце і дата народження ...................................................................................................

Віровизнання ........................................................................................................................

Професія ................................................................................................................................

Адреса .....................................................................................................................................

 

......................................

підпис доповідача

…..................................................

печатка і підпис душпастиря

 

 

ФОРМУЛЯР № 13

 

 

ПРОХАННЯ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПЕРЕШКОДИ КРОВНОГО СПОРІДНЕННЯ В бічній лінії

(кан. 808, § 2 ККСЦ)

 

 

(Дата) ......................................

Парафія .........................

Адреса .............................

№ Прот. ...........................

Єпархіальна курія

єпархії (екзархату) ........................................

в .......................................................................

 

наречений                           наречена

 

 

Прізвище та ім’я .................................................................................................................

Цивільний стан ....................................................................................................................

Дата народження .................................................................................................................

Адреса .....................................................................................................................................

Парафія ..................................................................................................................................

 

Наречені прагнуть прийняти святе таїнство Подружжя. Але між ними виникає перешкода кровного споріднення (3) і (4) ступеня в бічній лінії, як показує нижчевказана схема:

__________________________________

                                   спільний родич

 

______________________   _____________________

дитина                                   дитина

 

______________________   _____________________

внук                                       внук

За моїм посередництвом наречені просять надати їм звільнення від цієї перешкоди.

 

Причина*:

 1. Духовне добро сторін.
 2. Узаконення неправосильного подружжя (кан. 843–852 ККСЦ).
 3. Небезпека укладення неправосильного подружжя.
 4. Добро ще не народженої дитини.
 5. Інша .............................................................................................................................

 

Протокол душпастирсько-канонічних розмов із нареченими перед прийняттям святого таїнства Подружжя складений, необхідні документи зібрані. Інших канонічних перешкод не виявлено.

.......................................................

печатка і підпис душпастиря

 

 

ФОРМУЛЯР № 14

 

ПРОХАННЯ ПРО ДОЗВІЛ НА ТАЄМНЕ ВІНЧАННЯ

(кан. 840 ККСЦ)

 

                                                                                            (Дата) ......................................

Парафія ......................

Адреса .........................

№ Прот. .......................

Єпархіальна курія

єпархії (екзархату) …....................................

в .......................................................................

 

наречений               наречена

 

Прізвище та ім’я .................................................................................................................

Цивільний стан ....................................................................................................................

Віровизнання ........................................................................................................................

Дата народження .................................................................................................................

Адреса .....................................................................................................................................

Парафія ..................................................................................................................................

 

Наречені мають бажання прийняти святе таїнство Подружжя, але через (причина) ................................................................................................................................ хочуть, щоб їхнє подружжя було укладене таємно. На підставі кан. 840 ККСЦ звертаюся за дозволом на таємне вінчання названих осіб.

 

Протокол душпастирсько-канонічних розмов із нареченими перед прийняттям святого таїнства Подружжя складений, необхідні документи зібрані. Канонічних перешкод не виявлено.

.......................................................

печатка і підпис душпастиря

 

 

ФОРМУЛЯР № 15

 

Єпархія (екзархат) …................................................

Прізвище та ім’я  ........................................................

Адреса (того, хто просить) ………..........................

 

 

Отцю і Главі

Української Греко-Католицької Церкви

 (Преосвященному владиці)

 Прізвище та ім’я……….....................................

(Єпархіальному єпископові/Екзархові

Назва єпархії/екзархату…………… УГКЦ)

 

ПРОХАННЯ ВІРНОГО ПРО УЗАКОНЕННЯ НЕПРАВОСИЛЬНОГО ПОДРУЖЖЯ ЗГІДНО З ФОРМОЮ ОЗДОРОВЛЕННЯ В КОРЕНІ

(через недотримання канонічної форми вінчання)

(кан. 848–852 ККСЦ)

 

Я, нижчепідписаний (-а)….......…………………………………………………,

син (дочка) ............………………………… і ………........……..…………………..........,

(дата і місце народження) ………….........…………………………….……………….....

звертаюся до Вашого Блаженства (до Вашого Преосвященства) з проханням узаконити моє неправосильне подружжя у формі оздоровлення в корені.

Подружжя було укладене (дата) ........................................………………… в (місті, селі) ………………..............................……………. (у церкві, перед цивільним урядовцем, перед православним священиком) ………………………….…………..........

з ………………………….…………, сином (донькою) ............……….…………………

(дата і місце народження) ..............………………………………….……………………

Подружжя неправосильне через недотримання канонічної форми, передбаченої кан. 828 ККСЦ.

Крім того, подружжя було укладено в РАГСі (дата) ………………………. ................................................. без канонічних перешкод. На сьогодні між нами триває подружня згода.

Запевняю, що моє подружжя не перебуває в небезпеці цивільного розлучення. Мій чоловік (моя дружина) не заперечує щодо узаконення нашого подружжя у формі оздоровлення в корені, але не висловлює згоди щодо звичайного узаконення.

 

Причини:*

 1. Духовне добро сторін.
 2. Шире бажання заспокоїти власне сумління.
 3. Необхідність узаконення власних дітей перед державою.
 4. Добро дитини, яка ще не народилася.
 5. Інші

Додаток. Копія свідоцтва цивільного шлюбу.

 

………………………………………

власноручний підпис

 

 

 

ФОРМУЛЯР № 16

 

Єпархія (екзархат) ….............................................             (Дата) ………......................

Прізвище та ім’я  ...................................................

Адреса (того, хто просить) ……….....................

 

Отцю і Главі

Української Греко-Католицької Церкви

 (Преосвященному владиці)

 Прізвище та ім’я……….....................................

(Єпархіальному єпископові/Екзархові

Назва єпархії/екзархату…………… УГКЦ)

 

ПРОХАННЯ ВІРНОГО ПРО УЗАКОНЕННЯ НЕПРАВОСИЛЬНОГО ПОДРУЖЖЯ ЗГІДНО З ФОРМОЮ ОЗДОРОВЛЕННЯ В КОРЕНІ

(через існування розриваючої перешкоди, вказаної в кан. 800–812 ККСЦ)

(кан. 848–852 ККСЦ)

 

Я, нижчепідписаний (-а) ….......……………………………………………,

син (донька) ............……………………………. і ………........………………………...

(дата і місце народження) ………….................…………………………………….....

звертаюся до Вашого Блаженства (до Вашого Преосвященства) з проханням узаконити моє неправосильне подружжя у формі оздоровлення в корені.

Подружжя було укладене (дата) .................................………………….. в (місті, селі) ………………………….......................................................…. (у церкві) ……….………………………………………………………………………………………..……………............................................................................................................................

з …………………………….………., сином (донькою) ............……………………....…

(дата і місце народження) ..............……………………………………………….....……

Подружжя неправосильне через існування розриваючої перешкоди, вказаної в кан. 800–812 ККСЦ  ……………………………………………………………………..……………………………………………..................................................................................................................................................................................

На сьогодні між нами триває подружня згода. Я запевняю, що моє подружжя не перебуває в небезпеці цивільного розлучення. Мій чоловік (моя дружина) не заперечує щодо узаконення нашого подружжя у формі оздоровлення в корені, але не висловлює згоди щодо звичайного узаконення.

 

Причини:*

 1. Духовне добро сторін.
 2. Щире бажання заспокоїти власне сумління.
 3. Необхідність узаконення власних дітей перед державою.
 4. Добро дитини, яка ще не народилася.
 5. Інші ....................................................................................................................................

 

Додаток. Копія свідоцтва про цивільний шлюб.

 

………………………………………

власноручний підпис

 

 

ФОРМУЛЯР № 17

 

Парафія ..............................................                                   (дата) ......................................

Адреса .................................................

№ Прот. .............................................

Єпархіальна курія

єпархії (екзархату) ....................................

в ..................................................................

 

звернення пароха
з проханням про узаконення неправосильного
подружжя згідно З формОЮ оздоровлення в корені

(канн. 848–852 ККСЦ)

 

Представляючи прохання мого (моєї) парафіянина (парафіянки) …………… …………………………...................……. щодо узаконення його (її) подружжя згідно з формою оздоровлення в корені, укладеного (дата і місце) …….....................................................................................................................…............… з ..................…………………………………...…………………………..………...............,

підтверджую, що сторони взяли шлюб згідно з сімейним законодавством без канонічних перешкод (або з перешкодами) ....................................................... .........................................……………………………............................................................

Подружня згода між ними була виявлена і не відкликана. Сторони не перебувають у небезпеці розлучення.

….................................................

печатка і підпис душпастиря

 

 

ФОРМУЛЯР № 18

 

ПРОХАННЯ ПРО УДІЛЕННЯ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КАНОНІЧНОЇ ФОРМИ

(кан. 835 ККСЦ)

 

(Дата) ......................................

Парафія ............................................

Адреса ...............................................

№ Прот. ............................................

 

    Отцю і Главі

    Української Греко-Католицької Церкви

 

 .........................................................................

(в інших випадках

Конгрегація Східних Церков)

 

 

наречений               наречена

 

Прізвище та ім’я..................................................................................................................

Цивільний стан ....................................................................................................................

Віровизнання ........................................................................................................................

Дата народження .................................................................................................................

Адреса ....................................................................................................................................

Парафія ..................................................................................................................................

 

Наречені бажають прийняти святе таїнство Подружжя, але між ними виникає перешкода ― різниця релігії, а також категоричне заперечення некатолицької сторони вінчатися згідно з канонічною формою, передбаченою кан. 828 ККСЦ.

Наречені склали передбачені правом свідчення, а також були поінформовані про основні елементи католицького подружжя.

За моїм посередництвом наречені звертаються з проханням про надання їм звільнення від названої перешкоди і від дотримання канонічної форми (якщо одна сторона є неохрещеною).

 

Причина*:

 1. Духовне добро сторін.
 2. Визнання вже укладеного подружжя.
 3. Небезпека укладення неправосильного подружжя.
 4. Добро ще не народженої дитини.
 5. Інша ............................................................................................................................

Протокол душпастирсько-канонічних розмов із нареченими перед прийняттям святого таїнства Подружжя складений, необхідні документи зібрані. Канонічних перешкод не виявлено.

 

 

.......................................................

печатка і підпис душпастиря

Додаток. Один примірник свідчення сторін.

 

 

ФОРМУЛЯР № 19

 

ПРОХАННЯ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПЕРЕДПОДРУЖНІХ ОПОВІДЕЙ

(Дата) ......................................

Парафія ......................................

Адреса ..........................................

№ Прот. .......................................

Єпархіальна курія

єпархії (екзархату) ....................................

в ..................................................................

наречений               наречена

Прізвище та ім’я ............................................................................................................

Цивільний стан ................................................................................................................

Віровизнання ...................................................................................................................

Дата народження ............................................................................................................

Адреса ................................................................................................................................

Парафія .............................................................................................................................

Вищевказані наречені прагнуть прийняти святе таїнство Подружжя. За моїм посередництвом просять звільнити їх від обов’язку передподружніх оповідей.

 

Причина*:

 1. Духовне добро сторін.
 2. Визнання вже укладеного шлюбу згідно з сімейним законодавством.
 3. Небезпека укладення неправосильного подружжя.
 4. Добро ще не народженої дитини.
 5. Інша ........................................

 

Протокол душпастирсько-канонічних розмов із нареченими перед прийняттям святого таїнства Подружжя складений, необхідні документи зібрані. Канонічних перешкод не виявлено.

 

.......................................................

печатка і підпис душпастиря

 

Опубліковано на офіційній веб-сторінці УГКЦ 23 грудня 2015 року